Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kolmevuotisen hankeavustuksen Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy SOCOMin yhteistyöhankkeelle Voimaa ikämiesten arkeen.

 

Hankkeen tavoitteena on edistää ikääntyvien 60–70-vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisätä osallisuutta ja kohentaa sosiaalista toimintakykyä Kaakkois-Suomessa.

Mieserityistä työtä tarvitaan erityisesti eläkkeelle siirtyvien tai siirtyneiden maahanmuuttajataustaisten, eronneiden, leskien, yksin- ja syrjäalueilla asuvien parissa.

 

Hankkeen keskeiset toimintamuodot ovat etsivätyö, avoin ja suljettu ryhmätoiminta sekä vapaaehtoisvalmennus eläkkeellä oleville miehille. Miesten ryhmiä ja vapaaehtoisvalmennusta järjestetään neljällä paikkakunnalla: Etelä-Karjalassa Imatralla ja Luumäellä sekä Kymenlaaksossa Haminassa ja Kotkassa. Hankkeessa tehdään myös tiiviistä yhteistyötä alueellisten ja paikallisten järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeen sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä tullaan arvioidaan Social Return on Investment (SROI) -menetelmän avulla.

 

Hankekoordinaattorina 1.6.2021 aloittaa Henri Uotila.
henri.uotila@miinasillanpaa.fi
p. 044 0255 552