Kesän aikana käynnistyneessä Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeessa on edetty jo siihen pisteeseen, että ensimmäisten suljettujen miesryhmien ajankohdat ovat selvillä ja ryhmiin rekrytointi käynnissä. Kerromme tässä tiivistetysti kesän ja alkusyksyn aikana tehdystä työstä.

 

Hankkeen ensimmäinen työvaihe oli paikallisten sidosryhmien kartoittaminen ja yhteisten Teams-tapaamisten järjestäminen. Teams-tapaamisiin kutsuttiin pilottipaikkakunnittain järjestökentän, sosiaali- ja terveydenhuollon, korkeakoulujen, yksityisen sektorin sekä kuntien edustajia pohtimaan miestyön tilaa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla sekä yhteistyömahdollisuuksia Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen tiimoilta. Järjestämiimme Teams-tapaamisiin on osallistunut tähän mennessä noin 70 henkilöä. Tapaamisissa on ensin esitelty Voimaa ikämiesten arkeen -hankeen taustoja, tavoitteita ja tulevia toimintatapoja, jonka jälkeen aiheen tiimoilta on käyty yhteistä keskustelua ja pyritty löytämään erilaisia yhteistyön mahdollisuuksia.

 

Tapaamisissa on noussut esille paikallinen tarve mieserityiselle ryhmätoiminnalle ja konkreettisia yhteistyön muotoja saatiinkin hyvin nopeasti aluilleen. Paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyötä tullaan tekemään esimerkiksi Voimaa ikämiesten arkeen -toiminnan markkinoinnissa, viestinnässä, etsivässä vanhustyössä sekä asiantuntijuuden vaihdossa ja verkostoyhteistyössä. Lisäksi paikallisia toimijoita on lupautunut tulemaan ryhmätapaamisiin vierailevina asiantuntijoina sekä avustamaan ryhmätilojen hankinnassa. Olemmekin hankkeessamme tästä yhteistyöstä äärimmäisen kiitollisia ja otettuja! On hienoa, että saamme sidosryhmät mukaan heti alusta alkaen, jolloin toiminnan juurruttamiseen on hyvät lähtökohdat.

 

Yhteisten tapaamisten ja keskustelujen perusteella löysimme sekä Haminan että Imatran alueelta yhteistyökumppanit, joiden tiloissa tulemme järjestämään ensimmäiset Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen suljetut miesten ryhmät.

  • Haminassa yhteistyökumppaninamme toimii Kumppanuustalo Hilma, jonka Rikama-kabinetissa kokoonnumme keskiviikkoisin 20.10.2021 alkaen
    klo 10–12.
  • Imatralla vastaavasti yhteistyökumppaninamme on Toimintakeskus Kipinä, jonka tiloissa ryhmätoiminta käynnistyy tiistaista 26.10.2021 alkaen
    klo 10–12.
  • Tämän lisäksi tarkoituksena on aloittaa ensi vuoden alussa vieraskielisille ikämiehille suunnattu ryhmä yhteistyössä Toimintakeskus Kipinän kanssa.

 

Olemme aloittaneet  ensimmäisten ryhmien mainostamisen ja etsivän vanhustyön. Tietoa on jaettu laajasti sidosryhmien kesken, sekä olemme jalkautuneet ryhmäpaikkakunnilla paikkoihin, joissa ikämiehiä voidaan tavata. Ryhmien mainoksia on viety mm. apteekkeihin, kirjastoihin, terveyskeskuksiin, kauppojen ilmoitustauluille, uimahalleihin sekä järjestöjen ja seurakuntien kohtaamispaikkoihin.

 

Loppukesä ja alkusyksy ovat olleet alkaneen hankkeen osalta melko hektistä, mutta äärimmäisen mielenkiintoista aikaa. Toivomme, että toimintamme tavoittaa kohderyhmänsä jo heti ensimmäisistä ryhmistä alkaen ja saamme niihin mukaan sopivan määrän osallistujia. Tulemme jatkossa kertomaan hankkeemme kuulumisia Miina Sillanpään Säätiön kanavissa ja pitämään teidät ajan tasalla Voimaa ikämiesten arkeen -toiminnan etenemisestä.

 

Syysterveisin, Henkka ja Nina.

 

Lisätietoja Voimaa ikämiesten arkeen – hankkeesta
Yhteydenotot: Henri Uotila, hankekoordinaattori, p. 044 0255 552, henri.uotila@miinasillanpaa.fi

 

Miina Sillanpään Säätiön webinaarisarjassa on tulossa teemasta maksuton webinaari 5.11. klo 10:
Koronapandemian vaikutukset ikämiehiin ja miestyöhön -webinaari. Lue lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan!

 

Voimaa ikämiesten arkeen on STEA:n rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Socom Oy:n yhteinen kolmevuotinen hanke (2021–2024). Hankkeen tavoitteena on edistää 60–70-vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisätä osallisuutta sekä kohentaa sosiaalista toimintakykyä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla.