Miina Sillanpään Säätiön julkaisusarjan uusin teos on tehty BeWell Happy –yhteistyöprojektin tutkimuksen pohjalta VTT:n kanssa. Anni ja Onni – huomaamaton teknologia arjen apuna –kirja käsittelee ikäteknologian tuomia mahdollisuuksia itsenäiseen ja merkitykselliseen elämään kotona asuen myös eettiset näkökulmat huomioiden.

 

Anni ja onni kansi 350Annin ja Onnin tarina johdattaa lukijan ikäihmisen arkeen. Sen ymmärtäminen luo perustan ikäteknologian kehitystyöhön ja palvelujen määrittelylle. Kirjan lähtökohtana on positiivinen näkökulma: ikäihmisen päivittäisen toimintakyvyn ja itsemääräämisoikeuden tukeminen eettisesti kestävän teknologian avulla, ja siten merkityksellinen elämä itsenäisesti kotona. Kirja ja tietoa havainnollistavat tarinat perustuvat monitieteiseen BeWell Happy -yhteistyöprojektiin, jossa selvitettiin huomaamattoman anturiteknologian tuomia mahdollisuuksia ja lisäarvoa ikäihmisen toimintakyvyn seuraamisessa.

 

Lue lisää projektista, sen eri näkökulmista ja kirjasta tiedotteesta.

 

Kirja on saatavilla painettuna ja sähköisenä:

Anni ja Onni (pdf)

Julkaisun ISSUU -versio

 

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Helena Launiainen
helena.launiainen@miinasillanpaa.fi
p. 040 9523 239