Julkaistu 26.2.2024

Blogin kirjoittajana Miina Sillanpään Säätiön SenioriKamu-hankkeen hankekoordinaattori Jenni Karvonen.

 

Vapaaehtoisuus antaa enemmän kuin ottaa. Vapaaehtoisuuden kautta saamme onnistumisen kokemuksia, opimme uusia taitoja ja koemme yhteyttä muiden ihmisten kanssa. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on kuitenkin vähentynyt viime vuosina merkittävästi, vaikka nyt jos koskaan tarvitsemme toinen toistamme. Olemmeko unohtaneet vapaaehtoisuuden ytimen?

 

Vapaaehtoistoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet, ja lähes jokainen on joskus osallistunut vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoiset ja vapaaehtoistoiminta ovatkin yksi suomalaisen kansalaisyhteiskunnan tukipilareista. Vapaaehtoisvoimin pidetään huolta läheisistä ja naapureista, järjestetään yhdistys-, järjestö- ja seuratoimintaa ja kerätään varoja tärkeille kohteille. Vuosittain vapaaehtoistoiminnan arvon on arvioitu olevan jopa 3,2 miljardia euroa.

 

Tilastokeskuksen mukaan vapaaehtoistoimintaan osallistuvien määrä on kuitenkin vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti kaikissa ikäluokissa ja sosiaalisissa ryhmissä. Usein syynä vapaaehtoistoiminnasta pois jättäytymiselle mainitaan ajan ja jaksamisen puute, johon myös pandemia-ajalla on edelleen vaikutusta. Voisiko kuitenkin juuri toisen ihmisen kanssa vietetty hetki ja ilon hetket olla sitä, mitä kaipaamme kuormittavan arjen vastapainoksi?

 

Vapaaehtoisuudesta virtaa

Vapaaehtoistoiminta perustuu nimensä mukaisesti vapauteen. Niinpä siihen voi osallistua täysin omien mahdollisuuksien ja elämäntilanteen mukaan.

 

Kertaluontoiset ja lyhyetkin kohtaamiset ovat merkityksellisiä, ja niillä voi olla pitkäkantoinen myönteinen vaikutus mielialaan. Sitoutuminen ja syvemmät ihmissuhteet muotoutuvat vähitellen. Annetaan niille siis aikaa. Mielekäs vapaaehtoistoiminta tukee myös yleistä jaksamista ja hyvinvointia. Vapaaehtoistehtävä saa lähtemään liikkeelle ja avaamaan itseään uusille kokemuksille ja näkökulmille. Aktiivisuus kaikissa muodoissaan edistää terveyttä.

 

Miina Sillanpään Säätiössä vuonna 2023 käynnistynyt SenioriKamu-toiminta etsii vapaaehtoisia ulkoilu- ja juttuseuraksi yksin asuville ikäihmisille. SenioriKamu-toiminta antaa molemminpuolisia merkityksellisyyden kokemuksia ja tunteen siitä, että on toiselle ihmiselle tärkeä. Se taas ruokkii yhtä perustarpeistamme, tarvetta kuulua yhteisöön.

”On hieno tunne, että on joku, joka odottaa minua.”

 

SenioriKamu-vapaaehtoiset ja ikäihmiset tapaavat kerran tai kaksi kuukaudessa ja ulkoilevat ikäihmisen lähialueella. Kävelylenkkien lisäksi kamuparit voivat vierailla yhdessä esimerkiksi kirjastossa, tapahtumissa tai kahvilla. Tapaamisten tiheys ja sisältö on sovittavissa yhdessä ja molempien toiveita kuunnellen.

 

Vapaaehtoisena pääsee toteuttamaan itseään ja kokemaan ja luomaan unohtumattomia hetkiä. Vuonna 2022 tehdyn laajan vapaaehtoiskyselyn mukaan suurin kannustin vapaaehtoiseksi lähtemiseen oli auttamisen halun lisäksi juuri vapaaehtoisuudesta saatu hyvä mieli ja mielekäs tekeminen. Kyse ei kuitenkaan ole itsekkyydestä, vaan vastavuoroisuudesta: Vapaaehtoisuudesta saa ja pitää nauttia. Se, että tekee omien arvojen mukaisia asioita, vähentää myös tutkitusti henkistä kuormittuneisuutta ja lisää onnellisuuden kokemuksia.

”Annan, että saan myös itse.”

 

Tule sellaisena kuin olet

Vapaaehtoistoiminta sopii kaikille, ja sitä voi tehdä täysin omana itsenään. Erityisosaamista ei siis tarvita. Riittää, että on valmis kohtaamaan toisen ihmisen avoimin mielin.

 

Varsin usein kuitenkin asetamme oman rimamme liian korkealle. Pettymyksen tuottamisen pelossa jätämme kokonaan osallistumatta tai kuormitumme, kun luulemme, ettemme täytä toisten vaatimuksia. Paineita voi lievittää tieto siitä, että useimmiten kaipaamme vain toista ihmistä vierellemme. SenioriKamu-toiminnassakin mukana olevien ikäihmisten yleisin toive on löytää joku, josta olisi seuraa ja jonka kanssa pääsisi liikkeelle – edes silloin tällöin.

 

”Että tultaisi toimeen. Kiva, auttavainen, ystävällinen ja että kuuntelee.”

 

Erään tutkimuksen mukaan suurin syy sille, miksi yhä useampi ei ole mukana vapaaehtoistoiminnassa on se, ettei kukaan ole pyytänyt. Nyt kysynkin sinulta – Oletko sinä koskaan miettinyt vapaaehtoiseksi lähtemistä? Tule mukaan SenioriKamu-toimintaan!

 

Lisätietoa SenioriKamu -hankkeesta.

 

Kursivoidut kohdat ovat aitoja sitaatteja SenioriKamu-vapaaehtoisilta ja toiminnassa mukana olevilta senioreilta.

 

Lähteet

  • Hoffren, J. 2023. Vapaaehtoistoiminnan merkitys hyvinvoinnille Suomessa.
  • Tilastokeskus. 2022. https://www.stat.fi/julkaisu/ckto91uso1j1f0b00cvkof626
  • Vapaaehtoistyö.fi -palvelun Vapaaehtoisten kysely 2022, Kirkkopalvelut ry ja Kansalaisareena ry, 2022.
  • Rahkonen, J. 2018. Tutkimusraportti. Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa.