Kunnon kaveri -toiminta kutsuu ikäihmisiä liikkumaan. Toiminta on tarkoitettu yli 65-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille, jotka haluavat lisätä liikuntaa ja hyvinvointia arkeensa.

Miina Sillanpään Säätiön alueellinen Kunnon kaveri -hanke on edistänyt kesästä 2021 ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia Länsi-Helsingissä. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on myöntänyt hankkeelle jatkorahoituksen toukokuun loppuun 2024 saakka. Hankkeessa lisätään ikäihmisten fyysistä aktiivisuutta ja lievennetään yksinäisyyden tunnetta liikkumisen keinoin.

 

Tavoite ja toiminta

Kunnon kaveri -hanke rohkaisee länsihelsinkiläisiä ikääntyviä liikkumaan yksin, yhdessä ja liikuntakaverin kanssa. Ikääntyessä elinympäristö kaventuu ja saavutettavissa olevien lähipalvelujen merkitys kasvaa. Toiminnan avulla ikääntyneillä säilyy mahdollisuus liikkua omassa asuinympäristössään Pikku-Huopalahdessa, Munkin seudulla ja Etelä-Haagassa, sekä uuden kauden myötä myös Pitäjänmäellä ja Konalassa.

 

 ”On helppoa lähteä, koska on lyhyehkö matka ja tulee hyvä olo, kun on tehnyt jotain”.

Hanke tavoittaa etsivän vanhustyön avulla kotona asuvia ikäihmisiä, joiden arkiaktiivisuus on vähentynyt ja jotka kaipaavat hyvinvointiansa tukevaa liikkumista arkeensa lisää. Kunnon kaveri -toiminnassa ikääntyviä ohjataan ja kannustetaan liikkumaan monipuolisesti huomioiden valtakunnalliset liikuntasuositukset eli sykettä nostavan liikunnan lisäksi harjoitetaan myös lihaskuntoa, notkeutta ja tasapainoa. Perinteisen ryhmäliikunnan lisäksi Kunnon kaveri -toiminta tarjoaa lajikokeiluita yhteistyökumppaneiden kanssa sekä liikkumista luonnossa, esimerkiksi metsäjoogaa ja frisbeegolfia.

 

Kunnon kaveri tekee yhteistyötä myös Katso minut kauniiksi -hankkeen kanssa. Kuvaaja: Raimo Uunila

”Toiminta on antanut rytmiä jokapäiväiseen tekemiseen, sekä pitänyt fyysistä ja henkistä vireyttä paremmin yllä. Innostavan, ohjaavan opettajan ja seniorijumppakavereiden kanssa liikkuminen on huomattavasti tehokkaampaa ja mukavampaa”.

 

Keskeinen ajatus toiminnassa on, että jokaiselle löytyisi oma mieluinen tapa liikkua ja siten lisätä hyvinvointiaan arjessa. Liikuntatuokioihin voi osallistua matalalla kynnyksellä ilman ennakkoilmoittautumisia ja sitoutumista useampaan osallistumiskertaan.

”Mukava tulla jumppaan, nautinto olla tunnilla ja hyvä mieli poistuessa. Päivän kohokohtia”.

 

Yksilöohjaus ja vapaaehtoistyö

Hankkeessa on tarjottu myös mahdollisuutta yksilölliseen liikkumisen tukeen yhteistyössä Helsingin 4H-yhdistyksen Ikiliikkuja -hankkeen kanssa. Ikäihmisille on tarpeen mukaan tarjottu 4H-yhdistyksestä liikuntatsempparia harjoittelu- ja ulkoiluseuraksi.

Vapaaehtoiset voivat toimia omien vahvuuksiensa ja mielenkiintonsa kohteiden mukaisesti ryhmänohjaajina. Tällä toimintakaudella vapaaehtoiset ovat ohjanneet mm. ukkojoogaa ja kulttuurikävelyitä. Näin ikäihmiset pääsevät myös tutustumaan lähialueiden upeisiin kulttuurikohteisiin.

 

Vaikuttavuus

Monelle osallistujalle Kunnon kaveri -toiminta on merkinnyt enemmän kuin vain liikuntaa. Liikkumisen tuomat hyvinvointivaikutukset ovat monitahoisia.

” Toiminta on lisännyt muutakin aktiivisuutta sekä mielenkiintoa elämään.”
” Säännöllinen harrastus tuo turvallisuutta. Pitää pysyä aikataulussa.”

 

Osallistujilta kerätyn palautteen mukaan:

  • 100 % vastaajista koki toimintakykynsä parantuneen sekä mielialansa parantuneen.
  • 100 % vastaajista oli kokenut vertaisuutta sekä löytänyt uusia voimavaroja elämään.
  • 93 %:lla vastaajista yksinäisyyden tunne oli vähentynyt.
  • 86 % vastaajista oli saanut uuden ystävän tai ystäviä

 

Kunnon kaveri -hankkeen toimintakausien vaikuttavuuden tulokset ja palautteet on koostettu infograafeiksi.

Toimintaa arvioidaan ja kehitetään koko hankkeen ajan keräämällä palautetta osallistujilta ja vapaaehtoisilta. Osallistujat kutsutaan kahdesti vuodessa kehittäjäryhmän tapaamiseen, jossa he pääsevät vaikuttamaan toiminnan sisältöön.

 

Verkostoyhteistyö

Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen toimijoiden ja Helsingin kaupungin kanssa. Etsivää vanhustyötä toteutetaan Vanhusten etsivän työn verkoston (VALLI) ja Helsingin kaupungin Seniori-infon kanssa jalkautuen ikäihmisten arjen toimintaympäristöihin. Toimintaa kehitetään yhteistyökumppaneiden, vapaaehtoisten ja alueen ikäihmisten kanssa sekä myös kunta-järjestöyhteistyötasolla. Toiminnassa huomioidaan myös ylisukupolvisuus osallistamalla nuoria liikuntakavereiksi pääkaupunkiseudun 4H -yhdistyksestä.

 

Liike on lääke myös senioreiden yksinäisyyteen

”Ihanaa päästä liikkumaan ja tavata muita ihmisiä. Minä elän jälleen”, totesi Kunnon kaveri -toiminnan ryhmäliikunnan osallistuja.

Yhteistyöllä ja vapaaehtoisvoimin monipuolisuutta ja tuloksia

Kunnon kaveri -toimintaa on kehitetty yhteistyöverkostoja laajentamalla ja vapaaehtoisten vertaisohjaajien voimin. Palautteen perusteella hankkeen tavoitteet on saavutettu menestyksekkäästi.

Kunnon ukko -ryhmätoimintaa miehille

Kunnon kaveri -hanke tarjoaa myös miehille oman maksuttoman vertaisryhmän, jonka tarkoituksena on kohentaa ikääntyvien miesten fyysistä toimintakykyä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kunnon kaveri -toiminta liikuttaa ikääntyneitä monipuolisesti

Kunnon kaveri -toiminnassa on tärkeää ilo liikkua ja yhdessä olo. Hankkeessa keskitytään ikäihmisten matalan kynnyksen liikuntatarjonnan kehittämiseen ja tutuksi tekemiseen.

Kunnon kaveri -ulkoilutapahtuma 7.10.2021 klo 9.30–12.00

Tervetuloa liikkumaan yhdessä Valtakunnallisena iäkkäiden ulkoilupäivänä Pikku Huopalahden senioriliikuntapuistoon Taavetinpuistoon.

Kunnon Kaveri -toimintaan osallistutaan innokkaasti

”Ihanaa päästä taas liikkumaan yhdessä!” Alueellinen Kunnon kaveri -toiminta kannustaa ikääntyviä liikkumaan ja lisäämään arkiliikuntaa. Katso syksyn ohjelma ja tule mukaan!

”Kunnon kaverin” kanssa kunto kohenee

Haluatko lisätä liikuntaa arkeesi? Tule mukaan maksuttomaan ja liikkumisen ilon pariin ohjaavaan 65+ Kunnon kaveri -toimintaan Helsingin Pikku Huopalahdessa!

Heidi Bucht esittäytyy

Uutta Pikku Huopalahden ja lähialueiden Kunnon kaveri -hanketta luotsaa hankekoordinaattori Heidi Bucht. Tutustu Heidiin ja tervetuloa mukaan jo kesällä alkavaan toimintaan!

Kunnon kaveri -toimintaa Pikku Huopalahdessa ja lähialueilla

Hankkeessa kehitetään ikäihmisten liikkumista ja fyysistä toimintakykyä edistävää alueellista toimintaa. Tavoitteena on vahvistaa yli 65-vuotiaiden ikäihmisten fyysistä toimintakykyä ja liikkumista.