Hei! Olen Kunnon kaveri -hankkeen uusi hankekoordinaattori Anu Koskela. Aloitin tehtävässäni kesäkuussa 2023. Kesän aikana olen perehtynyt hankkeen sisältöön sekä olen heitellyt verkkoja vesille tulevien yhteistyötahojen suuntaan. Ideamyssyssäni on kehkeytynyt jo uusiakin suunnitelmia. Odotan uteliaana pääseväni ohjamaan Kunnon Kaverin jumppia senioreille. Soittolistat ja jumppasuunnitelmat ovat valmiina. Muutaman jumpan olenkin kesän aikana pitänyt ja yksi työn parhaimmista puolista on juuri ihmisten kohtaaminen.

 

Kolmannella hankekaudella Kunnon kaverin toiminnassa säilyy edellisiltä vuosilta tuttuja elementtejä, mutta hankekauteen 2023–2024 tulee mukaan uusia yhteistyötahoja. Tuoreet yhteistyötahot tuovat mukanaan uuden oppimista, toiminnan laajentumista sekä kehittämistä. Hankekoordinaattorin silmin katsottuna tuleva hankekausi näyttäytyy näin kauden alussa innostavana ja työntäyteisenä. Hankkeen tarkoituksena on edistää 65+ -vuotiaiden länsihelsinkiläisten toimintakykyä sekä rikastuttaa sosiaalista hyvinvointia. Hankkeen sydän siis sykkii vahvasti ja lämmöllä tulevallakin kaudella senioreiden kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistämisen puolesta.

 

Mistä on lähdetty liikkeelle ja mitä on saavutettu?

Hankkeen aloitusajankohta 2 vuotta sitten osui haastavaan rakoon koronasulkujen aikaan. Kuitenkin edeltävän hankekoordinaattorin Heidi Buchtin idearikkaudella ja sinnikkyydellä hankkeen toiminta vakiinnutti paikkansa Länsi-Helsingin alueella. Rahoitusta aiemmille kausille sekä nykyiselle kaudelle säätiö on saanut Helsingin kaupungilta.

 

Ajatuksia ja tuloksia aiemmilta kausilta:

 

Mitä aiemmilta hankekausilta säilyy?

Aiemmilla hankekausilla on tehty yhteistyötä Riistavuoren ja Munkkiniemen palvelukeskuksen, Munkkivuoren seurakunnan sekä Pikku-Huopalahden Wilhelmiina palvelutalon kanssa. Kaikissa edellä mainituissa paikoissa on tarjottu matalan kynnyksen maksutonta liikuntaa viikoittain. Lajitarjonta on koostunut mm. luovasta tanssista, joogasta ja kuntojumpista. Näissä ”vanhoissa tutuissa” paikoissa jatkuvat liikuntatuokiot myös syksyllä 2023.

 

Kesäkauden 2023 liikuntatuokiot toteutettiin yhteistyössä Helsingin 4H-yhdistyksen kanssa. Kunnon kaverin hankekoordinaattori koulutti yhdessä 4H-yhdistyksen kanssa liikuntatsemppareita keväällä 2023. Liikuntatsempparit ovat iältään n.16–28-vuotiaita. Näin taattiin jatkuvuus liikuntatarjonnassa kesäkauden aikana. Liikuntatsemppareiden kanssa seniorit ovat päässeet mm. tanssimaan ja pelaamaan ulkopelejä. Myös senioreille sovelletusta cross fit-treenistä oli innostuttu. Osallistujat ovat kiitelleet liikuntatsemppareita reippaasta otteesta ja monipuolisesta liikuntatarjonnasta. Liikuntatsemppareiden kanssa jatketaan yhteistyötä myös tulevalla hankekaudella.

 

Hankkeessa on ollut myös vapaaehtoisia pitämässä mm. ukkojoogaa sekä kulttuurikävelyitä. Olemme erittäin kiitollisia vapaaehtoisista, ketkä antavat oman panoksensa ja aikansa hankkeeseen. Vapaaehtoisten ohjaamat liikuntatuokiot jatkuvat myös syksyllä. Pyrimme saamaan hankkeeseen lisää vapaaehtoisia. Vapaaehtoiseksi voi ryhtyä hyvin matalalla kynnyksellä. Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoisena toimimisesta, ota yhteyttä!

 

Tärkeänä osana hanketoimintaa on myös palautteen kerääminen osallistujilta pitkin kautta. Palautteen perusteella kehitetään toimintaa. Hankekoordinaattori järjestää osallistujille mahdollisuuden osallistua osallistujaraatiin/vertaisryhmään n.2x/syys- ja kevätkaudella. Raadin kanssa pohditaan yhdessä toiveita ja kehityskohteita. Sekä tietysti vietetään mukavaa yhteistä aikaa.

 

Mitä uutta on tiedossa syksylle 2023?

Syyskaudella 2023 mukaan tulee kolme uutta yhteistyötahoa: Pitäjänmäen seurakunta, Konala-Seura ja yhteistyö Laurean fysioterapiaopiskelijoiden kanssa.

 

Konalan ryhmä on suunnattu pelkästään naisille ja pyrimme saamaan ryhmään mukaan myös vieraskielisiä osallistujia. Liikuntatuokioon ovat tervetulleita myös rollaattorin turvin liikkuvat. Teemme syksyn aikana yhteistyötä vieraskielisten palveluihin ja liikkumiseen erikoistuneiden tahojen kanssa. Konalassa jumppatuokion jälkeen osallistujilla on mahdollisuus keskustella Riistavuoren palvelukeskuksen sosiaaliohjaajan kanssa ikäihmisten palveluista ilmaisen kahvin lomassa. On arvioitu, että Helsingissä asuvien vieraskielisten 65+ -vuotiaiden määrä kasvaa 4000 seniorista (v. 2020) aina 15 000 senioriin vuoteen 2030 mennessä (Lähde: Helsingin kaupungin teettämä selvitys Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennusteesta: 19_03_14_Tilastoja_3_Vuori.pdf (hel.fi) s.20). Kasvua tässä ikäryhmässä tapahtuu siis lähes 14 % seuraavan kymmenen vuoden aikana, asia on siis tärkeä ottaa huomioon liikuntatarjonnan suunnittelussa tulevina vuosina.

Esite Konalan naisten liikuntaryhmästä (pdf)

 

Pitäjänmäen seurakunnan tiloissa järjestettävä liikuntatuokio puolestaan on kaikille ikääntyville suunnattu. Jumpan sisältö (kuten kaikissa muissakin ryhmissä) rakennetaan osallistujien voimavaroja ja toiveita kuunnellen.

 

Laurean kanssa tehtävässä yhteistyössä panostamme etsivään vanhustyöhön sekä yksilöasiakkaiden ohjaukseen. Etsivän vanhustyön kautta pyrimme tavoittamaan kotona asuvia ikääntyviä, keiden toimintakyky ja sosiaalinen ympäristö on kaventunut. Hankekoordinaattori etsii yhteistyötahojen kanssa n.5-8 yksilövalmennettavaa sekä hankekoordinaattori tapaa heidät ennen varsinaisia valmennuksia elo-lokakuun aikana. Laurean fysioterapiaopiskelijat ja hankekoordinaattori tapaavat ohjattavan seniorin viidesti loka-joulukuun aikana mm. laatien toimintakykyä edistävän liikuntasuunnitelman. Toivomme näiden yksilötapaamisten rohkaisevan ikäihmisiä liikkumaan kodin ulkopuolelle ja käymään Kunnon kaverin viikoittaisissa liikuntatuokioissa. Mikäli tiedät kotona asuvan ikäihmisen Länsi-Helsingin alueelta, kuka voisi hyötyä tapaamisista voit olla yhteydessä: anu.koskela@miinasillanpaa.fi

Esite yksilöohjauksesta (pdf)

 

Laurean opiskelijat järjestävät myös marraskuussa Munkkiniemen palvelukeskuksessa senioreille suunnatun hyvinvointitapahtuman.

 

Tulevia suunnitelmia toiminnasta

Pyrin hankekoordinaattorina huolehtimaan, että Kunnon kaverin toiminnassa näkyy osallistujalähtöinen ja ihmisläheinen toiminta. Olen kuullut viestiä, että tässä projektissa on yksi positiivinen miinuspuoli: osallistujat haluaisivat jumppia olevan enemmän! Tähän toiveeseen toivon voivani löytää ratkaisun. Yksi ratkaisumalli voisi olla oppilaitosyhteistyötä tiivistämällä: fysioterapia- ja liikunnanohjaajaopiskelijat saisivat opintoihin tarvittavia opintopisteitä sekä käytännön kokemusta ohjaamisesta. Vastaavasti ohjaajamäärän kasvaessa olisi mahdollisuus tarjota enemmän viikkotunteja. Toivoisin siis voivani kehittää toimintamallin yhdessä oppilaitosten kanssa.

 

Toivotan kaikille hankkeen yhteistyötahoille sekä osallistujille, että yhteiset hetket tuovat iloa ja voimaantumista omaan arkeen. Toivon, että minuun ollaan yhteydessä matalalla kynnyksellä onnistumisten ja kehityskohteiden suhteen.

Ollaan kunnon kavereita toisillemme!

 

Yhteistyöterveisin,
Anu Koskela
anu.koskela@miinasillanpaa.fi

 

Ajankohtaiset tiedot Kunnon kaverin -tapahtumista ja lisätietoa hankkeesta nettisivuiltamme