Kesällä 2021 käynnistynyt Kunnon kaveri -hanke sai Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta jatkorahoituspäätöksen toukokuun 2023 loppuun saakka. Kunnon kaveri -toiminta tavoitti ensimmäisen hankekauden aikana arviolta 150 ikäihmistä ja liikuntakertoja kertyi lähes tuhat ja toiminnan vaikutukset on koottu helppolukuiseksi infograafiksi.

 

Toisen hankekauden tavoitteena on tietenkin jatkaa ikäihmisten fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämistä tarjoamalla edelleen maksuttomia ja monipuolisia, matalan kynnyksen liikuntatuokioita, mutta samalla tehdä vahvaa verkostoyhteistyötä etsivän vanhustyön ja vapaaehtoisten tavoittamisen parissa. Suosittua Kunnon kaveri -ryhmätoimintaa tarjotaan syksyllä Pikku Huopalahden Wilhelmiinan lisäksi säännöllisesti myös Munkin seudulla kirkon pihalla sekä Munkkiniemen palvelukeskuksessa ja Etelä-Haagassa Riistavuoren palvelukeskuksessa. Näin pyritään tavoittamaan laajemmalta alueelta niitä kotona asuvia senioreita, joille toiminnasta on hyötyä toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Tämä onkin entistä tärkeämpää, kun palvelukeskusten liikunnallinen, ennaltaehkäisevä toiminta muuttuu sote-uudistuksen myötä. Uusi sote-lainsäädäntö korostaakin järjestöyhteistyön merkitystä palvelutuotannossa ja järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä.

 

Hankeyhteistyötä jatketaan vanhojen kumppaneiden kanssa, mutta myös uusia kumppanuuksia etsitään niin toiminnan sisältöön, sen ohjaamiseen kuin myös vapaaehtoistoimintaan liittyen. Vapaaehtoisten koulutuksia onkin jo pidetty mm. yhteistyössä Mereon etsivän vanhustyön kanssa. Toimintaan ja ohjaukseen etsitään uutta sisältöä paitsi hankekumppaneilta, mutta myös osallistujista ja vapaaehtoisista koostuvasta kehittäjäryhmästä sekä oppilaitosyhteistyöstä. Verkostossa tehtävää kunta-järjestöyhteistyötä etsivän vanhustyön tiimoilta jatketaan ja vahvistetaan entisestään mm. jalkautumalla Seniori-infon mukana Länsi-Helsingin alueelle. Kunnon kaveri -hankkeessa yhteistyö on mahdollistanut monipuolisen toiminnan järjestämisen, yhteiskehittämisen sekä -kouluttamisen, mutta myös sekä osallistujien että vapaaehtoisten laajemman tavoittamisen.

 

Niin järjestö- kuin kuntapuolellakin on havahduttu yhteistyön voimaan. Kunnon kaveri -hankkeessa on pyritty alusta saakka vahvaan yhteistyöhön kunnan sekä useamman sote-järjestön sekä vapaa-ajan ja kulttuuritoimijan kanssa. Yhteiset tavoitteet, avoimuus sekä yhteistyökumppanien arvostus ovat johtaneet tiiviimpään ja monialaisempaan yhteistyöhön, jonka tavoitteena on kehittyä sekä luoda kestäviä ja toimivia rakenteita ikäihmisten tavoittamiseksi sekä heidän hyvinvointinsa edistämiseksi. Toimintamallien kehittämisen ja juurruttamisen lisäksi yhteistyössä mahdollistuu asiakasohjaus. Tällöin asiakkaalle pyritään löytämään yksilöllisesti, hänen elämäntilanteeseensa sopiva ja tarpeisiinsa kohdistuva palvelu. Oikea-aikaisella asiakas- ja palveluohjauksella tuetaan ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä omassa kodissa. Vaikuttavuuden arvioinnista ja mittaamisesta on tullut arkipäivää. Hankkeiden ja toiminnan vaikuttavuutta mitataan jo erilaisin mittarein, mutta mielenkiintoista olisikin mitata yhteistyön vaikuttavuutta, sillä uskon, että nimenomaan verkostotyöskentely ja yhteistyö on vahva osatekijä menestyksekkääseen hankkeeseen.

 

Tuleva hankekausi näyttää jo tässä kohtaa mielenkiintoiselta ja innostavalta. Odotan uudelta kaudelta paitsi toiminnan vaikuttavuutta varsinaisessa ikääntyvien kohderyhmässä, mutta myös vaikuttavaa kunta-järjestöyhteistyötä sekä sen arviointiin liittyviä mittareiden kehittämistä.

 

Toivotan Kunnon kaveri -hankkeen puolesta oikein liikunnallista kesää. Pidetään toimintakykyämme yllä kesäisin askarein!

 

Tutustu infograafikuviin (2 kpl) tai katso 2-sivuisena pdf-tiedostona tästä.