Miina Sillanpään Säätiön julkaisusarjan teos ”Eteenpäin elävä mieli” käsittelee Muistiluuri-kehittämishanketta, jossa luotiin muistisairauden varhaisessa ja lievässä vaiheessa olevien henkilöiden ja heidän läheistensä tarpeista lähtevä voimavaralähtöinen, sisällöllisesti laaja-alainen ja toteutukseltaan monimuotoinen Muistikompassi-kuntoutusmalli. Kuntoutuksen tavoitteena on, että muistisairas henkilö ja hänen läheisensä voivat jatkaa omannäköistään elämää hyödyntäen olemassa olevia voimavarojaan.

Kuntoutusmallin ohella hankkeessa luotiin Impulssi-hyvinvointisovellus, joka koostuu valmiiksi valikoiduista hyvinvointia edistävistä ja aktiivisuutta kannustavista sisällöistä.

Impulssi

Impulssi korvataan 1.2.2019 alkaen uudella maksuttomalla Muistipuisto -verkkopalvelulla. Muistipuistosta löydät tuttuja sisältöjä, mm. aivotreenit, mutta myös paljon uutta ja innostavaa aivoterveytesi tueksi. www.muistipuisto.fi

muistiluurin-eteenpain-350

 

Muistiluuri-hankkeesta kertyneet kokemukset ja tutkimustulokset osoittivat, että monimuotoisella kuntoutuksella on vaikutuksia muistisairauden lievää vaihetta sairastavien henkilöiden mielialaan. Kuntoutuksen myötä sairastuneet löysivät itsestään uusia voimavaroja, aktivoituivat arjessaan ja oppivat muun muassa uuden teknologian käyttöä. Kuntoutus tuki myös läheisten jaksamista tuoden heidän kaipaamaansa tietoa ja vertaistukea. Erään Muistiluuri-hankkeeseen osallistuneen muistisairaan henkilön sanoin

 

”Vertaistuki on hyvä. Kun on muita samanlaisia, ni voi työstää itteensä. Näkee että aika paljon on, on huonompia ja parempia. Kuitenkin on etenevä tämä, on pakko ottaa se mieleen. Kyllä se on toisaalta hyvä että näkee, että muut yrittää sen saman asian kans mennä eteenpäin niillä vahvuuksilla mitä on.”

 

Muistiluuri -kehittämishankkeen loppuraportti on saatavilla sähköisenä ja painettuna julkaisuna

Muistiluuri -hankkeen digitaalinen loppuraportti (pdf)

 

Painetun julkaisun (maksuton) tilauspyynnöt osoitteeseen: julkaisut@miinasillanpaa.fi