Toini on 67-vuotias nainen, joka selviytyy arjessaan pienen eläkkeensä turvin. Hän kokee olevansa yksin ja yksinäinen. Yhteydet entisiin työkavereihin harvenivat harvenemistaan, kunnes päättyivät kokonaan. Lapset ovat lentäneet pesästä ja elävät omaa kiireistä elämäänsä muualla. Herätessään Toini ei enää aina tiedä onko aamu vai yö, eikä oikeastaan välitäkään. Tänään Toini kuitenkin katselee kaupan ilmoitustaululta löytämäänsä lappua. Siinä luvataan, että liittymällä ryhmään ei tarvitse olla enää yksin. Kuulumalla porukkaan voi jakaa ilot ja surut, ja vaikka liikkua yhdessä.

 

Moni ikääntyvä nainen jakaa Toinin kokemuksen yksinäisyydestä. Ikääntyneet tuntevat yksinäisyyttä muuta väestöä yleisemmin: 11,4 prosenttia yli 64-vuotiaista kokee itsensä usein yksinäiseksi. Yksinasuminen lisää yksinäisyyden tunnetta, ja kaksi kolmesta yksinäisyyttä usein kokevista henkilöistä asuukin yksin. Merkittävää on, että 65-vuotta täyttäneistä yksinasuvista naisista peräti kaksi kolmesta kokee yksinäisyyttä. (Okkonen 2019.) Koronaepidemia on lisännyt näitä kokemuksia entisestään. Rajoitustoimet ja eristäytyminen ovat vähentäneet erityisesti iältään vanhempien ja yksinasuvien henkilöiden sosiaalista kanssakäymistä lisäten yksinäisyyden tunnetta. (Lehtisalo 2020.) Elinolotutkimuksista (Okkonen 2019) tiedämme myös, että alhainen tulotaso, heikompi terveydentila ja yksinäisyyden kokemukset kytkeytyvät toisiinsa.

 

Neuvokkaat naiset -ryhmätoiminta vastaa niiden naisten tarpeisiin, jotka kokevat Toinin tavoin yksinäisyyttä ja pienituloisuutta. Se perustuu yhdessäolon ja vertaisuuden kautta välittyvään sosiaaliseen tukeen, naisten oman osaamisen ja elämäntaitojen arvostamiseen sekä ihmisten ja ympäristön kunnioittamiseen. Neuvokkaiden naisten ryhmätoimintamalli on sovellettavissa kaikkien kiinnostuneiden tahojen käytettäväksi, jotka haluavat keinoja ehkäistä ikääntyvien naisten yksinäisyyttä. Ryhmätoiminta on toteutettavissa niin lähitapaamisina kuin myös digi- tai virtuaaliryhmänä. Neuvokkaiden naisten ryhmää osallistujat luovat toiminnallensa tarkempia sisältöjä hyödyntäen Neuvokkaiden naisten ryhmätoiminnan seitsemää pääteemaa. Ryhmät voivat esimerkiksi retkeillä luonnossa, tehdä hyvän mielen harjoituksia, tutustua uuteen liikuntalajiin sekä harrastaa kulttuuria ja taidetta kukkaroa säästäen.

 

Eripuolilla Suomea järjestettyjen Neuvokkaat naiset -ryhmien perusteella ikääntyvät naiset kaipaavat erityisesti vuorovaikutuksellista toimintaa, jossa yhdistyy sekä mielekäs tekeminen että samassa tilanteessa olevien naisten kohtaaminen. Naisille osallisuus tarkoittaa toimintaa, vuorovaikutusta ja yhteyttä toisiin naisiin. Eräs ryhmään osallistunut nainen kuvaa Neuvokkaat naiset -toiminnan merkitystä itselleen seuraavasti: ”Sillee et oli joku paikka mihin menee keskiviikkona, koska sillon viikolla ei ollu mitään. Et tuli mun yks oma juttu ja se oli kans se et siel ei oo mun kavereita eikä mun perhettä, kukaan ei tunne mua, se oli ihan oma juttu. Se oli se yks pointti siinä ja se oli must hyvä, ja mä kutsun mun kavereilleki sitä tyttökerhoks. Aika paljon merkityksellisyyttä. Oli kiva jutella ihmisten kaa. Koska ei ton oman miehen kaa… Ja sit on tietenki ystävii mutta siinä on jotenkin luottamuksellinen ilmapiiri”.

 

Neuvokkaat naiset -ryhmässä toimitaan yhdessä valittujen teemojen ympärillä. Teemoja käsitellään toiminnallisesti, jolloin vertaistuki syntyy luontevasti yhteisen tekemisen kautta. ”Siellä jutellaan, nauretaan ja joskus itketään. Elämässä on hyvä olla ihmisiä, joiden kanssa voi puhua avoimesti ja luottamuksellisesti”, toteaa ryhmään osallistunut nainen. Aktiivinen yhdessä tekeminen tuo elämään energiaa ja merkityksellisyyttä. Koskaan ei ole myöskään liian myöhäistä tutustua uusiin ihmisiin. Ryhmä on tuonut monelle myös uskallusta ja voimaa laajentaa harrastuksia. Osallistujat kertovat, että ryhmän jälkeen ei enää ei tunnu oudolta mennä tuntemattomien ihmisten pariin. Parhaassa tapauksessa he ovat saaneet ryhmästä rohkeutta vanhan taitonsa herättelyyn tai uuden harrastuksen aloittamiseen.

 

Toimeen tarttuminen ja uskallus toi tulosta jutun alussa esiintyneelle Toinille. Toini kokee piristyneensä ja saaneensa aktiviteetteja elämäänsä Neuvokkaiden naisten -naisryhmän ansiosta. Hänelle se toi juuri sitä mitä hän oli kaivannutkin. Hän löysi naisystäviä, joita voi tavata ja joille voi aina soittaa.

 

Miina Sillanpään Säätiön nettisivuilla on runsaasti käytännönläheistä tietoa ja materiaalia Neuvokkaat naiset -toiminnasta. Digitaalinen Neuvokkaat naiset -materiaalipankki, Neuvokkaat naiset – Ryhmätoiminnan käsikirja ja Neuvokkaiden naisten konstikokoelma sisältävät runsaasti aineistoa muun muassa ryhmätapaamisten teemoista ja ryhmätapaamisten kulusta. Julkaisuja voi myös tilata painettuina versioina maksutta osoitteesta julkaisut@miinasillanpaa.fi. Lisäksi saat apua ryhmän perustamiseen sekä käytännön vinkkejä ryhmätoimintaan ryhmänohjaajana toimineelta kirjoittajalta.

 

Toini on oikeasti neuvokas nainen, mutta se on vaan päässyt unohtumaan elämän käänteissä. Tänään on hyvä aloittaa uusi ja valoisampi elämä, ajattelee Toini.

 

Kirjoittaja: Virpi Annaniemi
Kuvat: Ella Niina

 

Lähteet:

  • Lehtisalo, Jenni. 2020. Koronaepidemialla on ollut ikääntyneiden arkeen sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia – yksin elävät erityisen haavoittuva ryhmä. THL.  https://thl.fi/fi/-/koronaepidemialla-on-ollut-ikaantyneiden-arkeen-seka-positiivisia-etta-negatiivisia-vaikutuksia-yksin-elavat-erityisen-haavoittuva-ryhma?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Fikaantyminen
  • Okkonen, Kaisa-Mari. 2019. Yksinäisiä on sadointuhansin – yhteistä korkea ikä, pienet tulot ja huono terveys. Tieto & Trendit. https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2019/yksinaisia-on-sadoin-tuhansin-yhteista-korkea-ika-pienet-tulot-ja-huono-terveys/

 

Lisää aiheesta Miina Sillanpään Säätiön nettisivuilta

 

Artikkeli on julkaistu Valkonauha-lehdessä nro 2/2021. Sähköinen versio on luettavissa sivuilla 32-34.