Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hankkeessa (2015–2018) haluttiin vahvistaa ikääntyvien naisten hyvinvointia ja osallisuutta. Hankkeessa kehitettiin ikääntyvien naisten yhteisöllinen ryhmätoiminnan malli, joka perustuu yhdessäolon ja vertaisuuden kautta välittyvään sosiaaliseen tukeen, naisten oman osaamisen ja elämäntaitojen arvostamiseen sekä ihmisten ja ympäristön kunnioittamiseen.

 

Nyt on ilo palata aiheen pariin ja kertoa Kuusankoskella kokoontuvasta ryhmästä, jolla tulee maaliskuussa 2020 täydet kolme vuotta täyteen yhteistä matkaa ja yhdessä oloa! Seuraavalla tapaamiskerralla lienee kunnon synttärijuhlat. Kuusankoskella on saatu luotua lämminhenkinen ryhmä, joka aidosti perustuu yhdessä oloon ja vertaisuuden kautta välittyvään sosiaaliseen tukeen.

 

Kuusankosken ryhmän ohjaajana toimi aluksi Miina Sillanpään Säätiöltä geronomi Nina ja yhteistyötä tehtiin tiiviisti myös Eläkeliiton paikallisyhdistyksen kanssa. Alku Kuusankoskella oli luonnollisesti jännittävää, kun joukko toisille entuudestaan tuntemattomia naisia ensi kertaa tapasivat toisensa. Hyvin pian yhteinen sävel alkoi soljua.

 

Haastateltuani ryhmäläisiä, salaisuudeksi paljastui levollinen ilmapiiri ja vapaa rupattelu. Ryhmätapaamisten alkuun käydään Kuusankoskella läpi kuulumiset. ”Kun omista asioista puhuu, niin syntyy kivaa yhteistä keskustelua ”, totesi Kaija haastattelussa. Rupattelun lisäksi ryhmä on käynyt myös näyttelyissä ja tapahtumissa, joihin ei ehkä ihan yksin tulisi lähdettyä.

 

Kaija kiteytti ryhmähengen salaisuuden seuraavasti: ”Kauhian mukava tavata ystäviä ja voi puhua mistä vaan”. Kiellettyjä aiheita ei siis ole ja jokainen osallistuu toimintaan oman halunsa mukaan. Alkuperäisestä 8–9 hengen ryhmästä kuukausittain tapaavat edelleen noin kuusi naista, mutta muutkin ryhmäläiset pitävät yhteyttä ja saattavat aika ajoin osallistua yhteisiin tapaamisiin. Ja kaikki otetaan aina avosylin vastaan, vahvisti Arja, yksi vakikävijöistä.

 

”Mukava kiintopiste arkeen sekä tieto että jotain mielenkiintoista tapahtuu, on tärkeää”, summasi Arja, kun kysyin mitä Neuvokkaiden Naisten ryhmätoiminta on tuonut elämään. Yhteinen polku jatkuu ja pöytä on varattuna Helmi Cafe:ssa jatkossakin. Tärkeäksi koettiin myös tapaamispaikan keskeinen sijainti ja helppo saavutettavuus. Ihan itsestään ryhmä ei pyöri vaan toiminnan ytimestä löytyy Riitta, joka on omalla toiminnallaan edesauttanut ryhmän jatkuvuutta ja osannut hyödyntää myös Miina Sillanpään Säätiöstä löytyvän tuen.

 

Ihan mahtavaa kuulla ja kertoa, että Neuvokkaat Naiset ovat olleet näin pitkään yhdessä. Neuvokkaiden naisten ryhmätoimintamalli on sovellettavissa kaikkien kiinnostuneiden tahojen käytettäväksi, jotka haluavat löytää keinoja ehkäistä esimerkiksi ikääntyvien naisten yksinäisyyttä. Ryhmät tarjoavat mielekästä tekemistä ja yhteyden muihin samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin naisiin.

 

Ryhmäläisiä haastatteli säätiön kehittämispäällikkö Virpi Annaniemi

 

Oletko kiinnostunut oman ryhmän perustamisesta? Tilaa meiltä maksuttomia ryhmän tueksi painettuja julkaisujamme.

Linkki materiaaleihin

 

Tilaukset: julkaisut@miinasillanpaa.fi 

Muut yhteydenotot: neuvokkaatnaiset@miinasillanpaa.fi