Tunne voimavarasi -hankkeessa kehitetyt materiaalit tukevat omaishoitajien jaksamista sekä lisäävät ammattilaisten osaamista kaltoinkohtelun tunnistamiseksi ja puheeksi ottamiseksi. Hanke päättyy keväällä 2023.

 

Tunne voimavarasi -materiaalit:

 

Tunne voimavarasi -vertaisryhmämalli

Vertaisryhmämallin tavoitteena on, että osallistujat oppivat tunnistamaan voimavarojaan ja löytävät selviytymiskeinoja arkeen. Omaishoitajan uupuminen on suurin riskitekijä omaishoitosuhteessa tapahtuvalle kaltoinkohtelulle, joka voi kohdistua joko hoidettavaan tai omaishoitajaan itseensä. Keskeisiä keinoja kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ovat omien tarpeiden tunnistaminen sekä rajojen asettaminen oman jaksamisen tueksi.

 

Vertaisryhmämalli on viiden tapaamisen kokonaisuus, jonka keskiössä ovat omien tarpeiden ja tunteiden tunnistaminen, tunnesäätely sekä voimavarat. Ryhmän tavoitteena on edistää omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistä kaltoinkohtelua. Vertaisuus synnyttää ymmärretyksi tulemisen kokemusta ja lievittää yksinäisyyden, riittämättömyyden, häpeän ja syyllisyyden tunteita, jotka usein ovat avun hakemisen esteinä.

 

Ryhmänohjaajalle tarkoitettu materiaali on sähköisessä muodossa (pdf). Opas pitää sisällään taustoituksen kaltoinkohtelu- ja väkivaltailmiölle omaishoitosuhteissa, tietoa vertaisryhmän tarkoituksesta ja tavoitteista sekä ideoita ryhmän järjestämiseen. Materiaali pitää sisällään myös ryhmätapaamisten kaikki aineistot välitehtävineen ja harjoituksineen. Ryhmämallia voi hyödyntää joko sellaisenaan, soveltaen eri kohderyhmille tai poimimalla yksittäisiä teemoja ja harjoituksia osaksi muita ryhmiä tai toimintaa.

 

Vertaisryhmämallin koulutusvideot

Vertaisryhmämallin käyttöönottamisen edistämiseksi on julkaistu neljä koulutusvideota, jotka taustoittavat keskeisiä sisältöjä ja teemoja. Videoiden tavoitteena on antaa tukea ja tietoa ryhmien valtakunnalliseen perustamiseen omaishoidon parissa työskenteleville.

 

TunneVaaka® -työkaluja omaishoitajille

Omaishoitajuus herättää monenlaisia tunteita. Joitakin tunteita on helppo näyttää, toisia voi haluta piilottaa. Kaikille tunteille ei välttämättä löydä heti sanoja tai ilmaisukeinoja.

 

TunneVaaka® -kirjasen tarkoituksena on toimia sekä omaishoitajille että ammattilaisille ajatuksia herättelevänä ja huolen puheeksi ottoon rohkaisevana apuvälineenä. Kirjanen sisältää pohdintakysymyksiä, joita voi hyödyntää tunneteemojen läpikäymiseen sekä TunneVaaka-mittarin, jonka avulla voi pohtia omia huoliaan ja voimavarojaan sekä niiden tasapainoa. Mittari on saatavilla myös helposti tulostettavana musta-valkoisena versiona (pdf): TunneVaaka, printattava mittaristo

 

Kirjanen löytyy sekä painettuna että sähköisenä (pdf). Painetun kirjan tilaukset: julkaisut@miinasilllanpaa.fi

 

Tunne voimavarasi -video

”En ole tunteideni kanssa yksin” -video on koostettu Tunne voimavarasi -hankkeen vertaisryhmiin osallistuneitten naisten kirjoittamista tarinoista omaishoidon arjesta. Videota (kesto noin 3 min) voi hyödyntää esimerkiksi Tunne voimavarasi -vertaisryhmän markkinoinnissa tai ryhmäkertojen alustuksena. Tarkoituksena on rohkaista omaishoitajia tunteista puhumiseen ja omasta jaksamisesta huolehtimiseen sekä korostaa vertaistuen merkitystä.

 

Video löytyy YouTubesta kolmena kieliversiona tekstitettynä:

 

Tunne voimavarasi -hanke on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton ennaltaehkäisevän väkivaltatyön yhteishanke (2020–2022), jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hanketta tukee sosiaali- ja terveysministeriö.