Miina Sillanpään Säätiön kokeilutoimintana järjestettiin alkuvuodesta yhteistyössä Avire Oy:n ja Wilhelmiinan Palvelut Oy:n kanssa ryhmämuotoinen Muistimajakka-kuntoutus, jonka tavoitteena oli muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheisensä toimintakyvyn ja voimavarojen vahvistuminen. Kuntoutuksen rakenteessa ja sisällöissä hyödynnettiin Muistiluuri- ja Yhteinen sävel -hankkeiden tuotoksia ja kokemuksia. Kuntoutusryhmän suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Johanna Honkonen ja Nina Illi Wilhelmiinasta ja Pirjo Niskanen Aviresta.

 

Muistimajakka-kuntoutukseen osallistui seitsemän kotona asuvaa muistisairasta henkilöä läheisineen. Sairastuneista viisi oli miehiä ja kaksi naisia. Aktiivinen ryhmä kokoontui Wilhelmiinassa kerran viikossa yhteensä kymmenen kertaa. Osallistujat sitoutuivat heille maksuttomaan kuntoutukseen erinomaisesti, eikä heillä ollut suunnittelemattomia poissaoloja.

 

Kuntoutuksessa lähdettiin liikkeelle osallistujien voimavaroista. Ryhmäkerroista seitsemän oli yhteisiä ja kolmella kerralla muistisairaat henkilöt ja läheiset olivat omissa vertaisryhmissään. Ryhmissä käsiteltiin joka kerran eri teemoja, kuten liikuntaa, musiikkia ja muistisairauksia. Myös Impulssi-sovellus tuli tutuksi.

 

Muistimajakka-kuntoutus vastasi osallistujien mukaan heidän odotuksiinsa hyvin. Siinä käsiteltiin heidän kannaltaan olennaisia asioita, kuten muistisairaan henkilön palveluita, muistisairauksia, liikuntaa ja mielen hyvinvointia. Lukuisat liikuntahetket edistivät keskittymistä. Kuntoutus virkisti ja toi uusia näkökulmia. Osallistujat arvioivat yksimielisesti kokemusten jakamisen ja vertaistuen kaikkien hyödyllisimpänä itselleen. Olennaista oli, että osallistujat pääsivät purkamaan keskenään mieltään askarruttavia asioita ja tuntemuksia. Samoin ryhmätoimintaa ja yhdessä tekemistä pidettiin hyödyllisenä. Hyvää oli, että tuli lähdettyä yhdessä kotoa eikä sairastunutta puolisoa tarvinnut jättää yksin kotiin. Kaikki osallistujat suosittelisivatkin Muistimajakka-kuntoutusta muille samanlaisessa tilanteessa oleville

 

Muistimajakka-kuntoutus oli onnistunut kokeilu niin osallistujien kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Osallistujat sitoutuivat kuntoutukseen. He kokivat, että vertaistuki sekä muistisairaan ja läheisen myönteinen yhteistoiminta edisti omaa hyvinvointia. Työntekijöille Muistimajakka antoi mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen ja uuden oppimiseen.

 

Kokeilu kannustaa jatkamaan kotona asuvien muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä ryhmämuotoista kuntoutusta. Ennen kuin Muistimajakka-kuntoutus voi olla pysyvää toimintaa, tulee siihen liittyvät käytännön asiat, kuten rahoitusvaihtoehdot, selvittää kuitenkin huolellisesti. Tässä onkin käyty jo tuumasta toimeen ja selvitystä tehdään parhaillaan.