Miina Sillanpään Säätiön julkaisusarjassa on ilmestynyt ajankohtainen ikäteknologiaa, kotona asumista ja toimintakykyä käsittelevä teos. Säätiö on vahvasti mukana myös Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlavuoden projekteissa ja on ollut osaltaan tuottamassa uutta elämänkertaa Miina Sillanpäästä.

 

Anni ja Onni – huomaamaton teknologia arjen apuna

anni_ja_onniMiina Sillanpään Säätiön julkaisusarjan uusin teos on tehty BeWell Happy –yhteistyöprojektin tutkimuksen pohjalta VTT:n kanssa. Anni ja Onni – huomaamaton teknologia arjen apuna –kirja käsittelee ikäteknologian tuomia mahdollisuuksia itsenäiseen ja merkitykselliseen elämään kotona myös eettiset näkökulmat huomioiden.

Lue lisää projektista, sen eri näkökulmista ja kirjasta tiedotteesta.

 

Annin ja Onnin tarina johdattaa lukijan ikäihmisen arkeen. Sen ymmärtäminen luo perustan ikäteknologian kehitystyöhön ja palvelujen määrittelylle. Kirjan lähtökohtana on positiivinen näkökulma: ikäihmisen päivittäisen toimintakyvyn ja itsemääräämisoikeuden tukeminen eettisesti kestävän teknologian avulla, ja siten merkityksellinen elämä itsenäisesti kotona. Kirja ja tietoa havainnollistavat tarinat perustuvat monitieteiseen BeWell Happy -yhteistyöprojektiin, jossa selvitettiin huomaamattoman anturiteknologian tuomia mahdollisuuksia ja lisäarvoa ikäihmisen toimintakyvyn seuraamisessa.

 

Kirja on saatavilla sekä painettuna että sähköisenä. Painettua kirjaa voi tilata maksutta säätiöltä osoitteesta: raili.kaikkonen@miinasillanpaa.fi

Anni ja Onni (pdf)

Julkaisun ISSUU-versio

 

 

Miina Sillanpää – Edelläkävijä

miina_sillanpaa_edellakavijaMiina Sillanpään Säätiö oli mukana tuottamassa uutta Miina Sillanpäästä kertovaa teosta, jonka on kirjoittanut professori Aura Korppi-Tommola. Kirja toteutettiin Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ja on myös osa Suomi 100 –ohjelmaa. Kirjan on kustantanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Miina Sillanpää – Edelläkävijä -kirja kertoo Miina Sillanpään elämästä ja työurasta etsien yhtymäkohtia myös nyky-yhteiskunnan tilanteeseen.

 

Miina Sillanpää (1866–1952) oli Suomen ensimmäinen naispuolinen ministeri ja pitkäaikainen kansanedustaja. Hänestä tuli suomalaisen tasa-arvon symboli ja monessa suhteessa edelläkävijä.

 

Teoksessa kerrotaan, mitä Miina Sillanpää teki ja sai aikaan pitkän uransa aikana. Sillanpään mukaan ihmisoikeudet ja arvokas elämä kuuluvat kaikille, eikä ole mitään sellaista hyvää, joka olisi jonkin kansanosan etuoikeus. Teos tarkastelee naisten oikeuksien toteutumista ja lastensuojelun kehittymistä Miina Sillanpään aikana ja sen jälkeen sekä Sillanpään henkisen perinnön vaalimista. Nykyään samat ongelmat ovat globaaleja, ja niihin puututaan kansainvälisellä tasolla hämmästyttävässä määrin samoin äänenpainoin kuin Miina Sillanpää yli sata vuotta sitten.

 

Kirja on tilattavissa mm. SKS:n verkkokaupan kautta. (linkki)

 

Lue Helsingin Sanomissa 24.9.2016 ilmestynyt artikkeli Miina Sillanpäästä ja teoksesta ”Suomen ensimmäinen naisministeri oli kouluja käymätön piika ja tinkimätön hyvinvointivaltion rakentaja”.

 

Lisätietoa Miina Sillanpäästä löytyy Miina Sillanpään Seuran verkkosivuilta.