Asiakasymmärrys

Muistipuistosta on tarkoitus kehittää sen käyttäjiä puhutteleva verkkopalvelu. Loka-marraskuun aikana olemme tavanneetkin puiston eri käyttäjäryhmien edustajia monissa tapahtumissa ja toiminnallisissa työpajoissa, joissa olemme selvittäneet heidän toiveitaan ja tarpeitaan tulevalle puistolle.

 

mp-kehittamista-pienoismalliTiedossamme on, että läheskään kaikilla ikäihmisillä ei ole kokemusta internetin käytöstä. Osa käyttää tietokonetta tai tablet-tietokonetta lähinnä laskujen maksamiseen ja muuhun asiointiin. Vain harva tapaamistamme ikäihmisistä on hakenut internetistä ajanvietettä, pelejä ja elämyksiä. Muistipuiston kaltaiset toimintaympäristöt ovat käyttäjilleen uudenlaisia, jolloin palvelun kehittäjien tulee tarkoin harkita, miten he saavat käyttäjät parhaiten mukaan palvelun ideointiin ja vaiheittaiseen kehittämiseen.

 

Muistipuiston sisältöjen ideoinnissa päädyttiin hyödyntämään toiminnallisia menetelmiä perinteisten kyselyjen sijaan. Toiminnallisten ja luovien työtapojen avulla puiston tulevien käyttäjäryhmien on ollut helpompi mieltää virtuaalisen puiston mahdollisuuksia ja ideoida sisältöjä. Tähän mennessä erilaisia ehdotuksia on kertynyt jo noin 360. Onneksi näiden kaikkien ideoiden joukosta nousee usein toistuvia teemoja, joiden erottuminen auttaa meitä kehittäjiä löytämään käyttäjien näkökulmasta tärkeimmät sisällöt. Yksi yleisimmistä teemoista on musiikki, kuten mielimusiikin kuuntelu ja laulaminen. Mahdollisuutta vuorovaikutukseen muiden kanssa ja yhdessä tekemiseen pidetään myös tärkeänä. Luontoon liittyvät aiheet toistuvat. Puut, puutarha, kukat, linnut ja muut eläimet sekä luonnon äänet tuntuvat olevan tärkeitä. Käyttäjien mielestä olisi myös hyvä, jos Muistipuistoon voi tallettaa itselle tärkeitä muistoja.

 

Käyttäjälähtöisyys ja kokeilukulttuuri

muistipuisto-graafinen-etusivu-350Puiston visuaalisesta ilmeestä ja teknisestä toteutuksesta sekä muutamista esimerkkisisällöistä on rakennettu ensimmäinen prototyyppi. Muistiliiton ja hankkeen ohjausryhmän asiantuntijoita on kuunneltu tarkalla korvalla. Ensimmäinen prototyyppi on parhaillaan kokeiltavana Uudenmaan Muistiluotsitoiminnan kautta löytyneillä muistisairailla henkilöillä ja heidän läheisillään kotikäytössä. Nämä kehittämistyöstä kiinnostuneet henkilöt ovat arvioineet puiston graafista ilmettä, sisältöjä, teknistä toteutusta ja tarvetta. Palaute on ollut kannustavaa ja hyviä ideoita on saatu jatkokehittelyyn. Puiston vaiheittainen kehittäminen jatkuu koko hankkeen ajan työpajoissa Espoossa laajentuen puiston eri käyttäjäryhmiin. Seuraavat työpajat järjestetään nuorena muistisairauteen sairastuneille henkilöille ja vapaaehtoistoimijoille.

 

Kehittämistyö jatkuu ja seuraava prototyyppi on käsillä ensi vuoden alkupuolella. Sen testaus ja arviointi jatkuu ja laajenee eri paikkakunnille Muistiluotsi-verkostojen avulla, Päijät-Hämeen ollessa seuraavana. Puiston tulevat käyttäjät toivovat, että Muistipuistosta tulee houkutteleva ja kannustava. He odottavat, että puisto tarjoaa iloa ja mahdollisuuden unohtaa hetkeksi murheet.

 

Muistipuisto oletuslogo 350x197Haaste on otettu vastaan. Seuraavat vuodet näyttävät miten onnistumme. Miinan viisaisiin sanoihin nojaten ja kehitystyötä jatkaen:

 

Ei koskaan saa sanoa minä en osaa, vaan vaikeimmissakin tilanteissa pitää sanoa minä yritän.”

 

Terveisin Muistipuiston projektiryhmä
Elmo, Satu, Tuuli ja Ulla

 

Tutustu Muistipuisto -hankkeen esitteeseen (pdf)

Muistipuisto -hanke toteutetaan yhteistyössä Muistiliiton kanssa ja rahoittajana on Raha-automaattiyhdistys.