Miina Sillanpään Säätiön ja Muistiliiton yhteishankkeessa (2016-2018) kehitetään virtuaalinen Muistipuisto® -verkkopalvelu yhteistyössä muistisairaiden henkilöiden, heidän läheistensä, vapaaehtoisten ja muististaan kiinnostuneiden henkilöiden kanssa. Loppuvuodesta 2018 avattava Muistipuisto -sivusto tarjoaa työvälineitä myös ammattilaisille, jotka työskentelevät eri sektoreilla muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä parissa.

 

Aloituskuva 3_2017 koko 350Tarkoitus

Virtuaalinen Muistipuisto® -hanke on älykäs verkkopalvelu muistisairaille, läheisille, vapaaehtoisille ja muististaan kiinnostuneille. Hanke vastaa muistisairauksien lisääntymisen mukanaan tuomaan ajankohtaiseen haasteeseen kehittämällä väestön hyvinvointia edistävää käyttäjälähtöistä teknologiaa. Palvelu tarjoaa kansallisen muistiohjelman mukaisesti oikea-aikaista ja elämänlaatua vahvistavaa tietoa ja tukea sekä toimintakykyä edistävää aktiivisuutta. Selainpohjaisella alustalla on mm. tietoa aivoterveydestä, muistista ja palveluista sekä harjoituksia ja vuorovaikutusta. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta Veikkaus Oy:n pelituotoista. (ent. RAY)

 

Tavoitteet

Muistipuisto -hankkeen tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöinen, pelillisyyttä hyödyntävä, vuorovaikutteinen ja älykäs verkkopalvelu, joka tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden omaehtoiseen hyvinvointiin ja elämänlaatua edistämiseen.

Verkkopalvelu muun muassa:

  • Tarjoaa monipuolista tietoa ja ohjausta aivoterveyden edistämiseksi ja omahoidon tueksi.
  • Tarjoaa keskustelumahdollisuuksia, keinoja ja ratkaisuja jaksamisen tueksi sekä päivittäisen elämän pulmatilanteiden ratkaisemiseen.
  • Kokoaa materiaaleja ja työkaluja aivoterveyden sekä toimintakyvyn edistämiseksi.
  • Kokoaa yhteiselle alustalle tietoa valtakunnallisista ja paikallisista palveluista ja aktiviteeteista.

 

Osallistumiseen innostava puisto

Muistipuistossa kiinnitetään huomiota erityisesti verkkopalvelun helppokäyttöisyyteen, miellyttävään käyttökokemukseen, innostavuuteen ja kiinnostavuuteen.

Muistipuiston visuaaliset elementit edistävät palvelun hahmotettavuutta ja helpottavat käyttöä. Pelillisyys motivoi sekä tarjoaa monipuolisia oppimis-, toiminta- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia kaikille käyttäjälle. Käyttäjän tunnistava koneäly ohjaa ja helpottavaa palvelussa navigointia sekä auttavaa käyttäjää etenemään omien tarpeidensa, toiveidensa ja tavoitteidensa mukaisesti.

 

Toiminnan kuvaus

Muistipuisto-hanke toteutetaan vaiheittain viitenä työpaketeiksi nimettyinä työvaiheena.

Hanke kuva 848

 

 

Muistipuisto oletuslogo 350x197Seuraa meitä ja hankkeen etenemistä sekä tällä kotisivulla että Facebookissa.

 

Osallistu keskusteluun ja vaikuta! Tehdään yhdessä tulevaisuuden Muistipuisto.

 

 

Yhdessä kehittämässä – käyttäjiensä näköinen Muistipuisto

Muistipuistoa kehitetään käyttäjälähtöisesti yhdessä tekien ja saatua palautetta soveltaen ja hyödyntäen.

Aivoviikon muistitehtävä ja kysely

Tässä muistitehtävässä opettelet reitin avulla ja yhdistämällä muistamaan asioita. Vastaa myös Muistipuiston kyselyyn ja kerro toiveistasi ja tarpeistasi.

Aivoviikko – muistiharjoittelua ja vinkkejä

Muistamista voi harjoitella! Muisti toimii mielleyhtymien avulla ja olennaista on, että rikastetaan muistettavaa asiaa. Nyt on mahdollisuus opetella uusi muistitekniikka.

Esittelyssä Muistipuisto-hankkeen Anna Tamminen

Muistipuisto -hankkeen vastuuhenkilöt esittäytyvät. Nyt vuorossa Muistiliiton Anna Tamminen.

Virtuaalinen Muistipuisto® – puisto ihmisille!

Olemme tavanneet eri käyttäjäryhmien edustajia monissa tapahtumissa ja selvittäneet toiminnallisten työpajojen avulla heidän toiveitaan ja tarpeitaan.

Muistiviikon teemana – Oikeus hyvään elämään kotiympäristössä

Muistisairaille sunnatuissa kuntoutushankkeissamme tarkastellaan hyvän elämän edellytyksiä sekä tarjotaan toimintakykyä ja vuorovaikutusta ylläpitäviä harjoituksia.

Esittelyssä Muistipuisto-hankkeen Elmo Saukko

Muistipuisto -hankkeen vastuuhenkilöt esittäytyvät. Nyt vuorossa Elmo.

Esittelyssä Muistipuisto -hankkeen Tuuli Hannikainen

Muistipuisto -hankkeen vastuuhenkilöt esittäytyvät. Nyt vuorossa Tuuli.

Esittelyssä Muistipuisto -hankkeen Ulla Arifullen-Hämäläinen

Muistipuisto -hankkeen vastuuhenkilöt esittäytyvät. Nyt vuorossa Ulla.

Esittelyssä Muistipuisto -hankkeen Satu Railosvuo

Tutustu Muistipuisto -hankkeen vastuuhenkilöihin. Ensimmäisenä esittelyssä Satu Railosvuo.