Suomessa keskustellaan vilkkaasti väestön ikääntymiseen ja ikäihmisten taloudelliseen toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä. Esille on nostettu erityisesti yksin asuvien eläkeläisnaisten pienituloisuus miehiin verrattuna. Pienituloisuus vaikuttaa taloudellisen toimeentulon ohella naisten hyvinvointiin laajemminkin esimerkiksi rajoittamalla mahdollisuuksia sosiaaliseen osallistumiseen ja itsestä huolehtimiseen. Tämän vuoksi on tärkeää kehittää toimintaa, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukee naisten hyvinvointia. Tähän vastaa Neuvokkaat naiset® -hanke, jonka toiminnan ajankohtaiseksi taustaksi on nostettiin kestävä kehitys.

 

Tarkoitus ja tavoitteet

Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hankkeessa (2015–2018) vahvistettiin pienituloisuutta ja yksinäisyyttä kokevien ikääntyvien naisten hyvinvointia ja osallisuutta kestävän kehityksen hengessä. Hankkeessa kehitettiin ikääntyvien naisten syrjäytymistä ehkäisevä yhteisöllisen ryhmätoiminnan malli, joka perustuu yhdessäolon ja vertaisuuden kautta välittyvään sosiaaliseen tukeen, naisten oman osaamisen ja elämäntaitojen arvostamiseen sekä ihmisten ja ympäristön kunnioittamiseen.

 

Ryhmätoiminta synnyttää kestävää yhteisöllisyyttä, naisten kokema yksinäisyys vähenee ja he löytävät elämästään myönteisiä mahdollisuuksia.

”Vaikeassa tilanteessakin voi saavuttaa myönteisiä asioita.”

 

Neuvokkaiden naisten ryhmätoimintamalli

Neuvokkaiden naisten ryhmätoimintamalli on sovellettavissa kaikkien kiinnostuneiden tahojen käytettäväksi, jotka haluavat keinoja ehkäistä ikääntyvien naisten yksinäisyyttä. Ryhmätoimintamalli on toteutettavissa niin lähitapaamisina kuin myös digi- tai virtuaaliryhmänä. Ryhmät tarjoavat mielekästä tekemistä ja yhteyksiä muihin samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin naisiin. Ryhmätoimintamalli sisältää erilaisia mahdollisia käsiteltäviä teemoja, kuten:

  • mielen hyvinvointi,
  • ravitsemus ja ruuanlaitto,
  • pienellä rahalla eläminen,
  • kulttuuri ja taide,
  • kierrätys ja kestävä arki,
  • aktiivinen kansalaisuus,
  • liikunta ja ulkoilu.

Ryhmät voivat esimerkiksi retkeillä luonnossa, tehdä hyvän mielen harjoituksia, tutustua uuteen liikuntalajiin sekä harrastaa kulttuuria ja taidetta kukkaroa säästäen. Näitä toimintoja voidaan luovuutta hyödyntäen soveltaa myös virtuaalitapaamisissa ja Materiaalipankista löytyy mm. linkkejä virtuaalisiin museokäynteihin. Neuvokkaat naiset -ryhmissä keskeistä on kokemusten, osaamisen ja arjessa selviytymistä tukevien keinojen jakaminen. Naisten neuvokkuus, hiljainen tieto ja arkea kannattelevat voimavarat rikastuttavat elämää.

”Ihanaa, että tällaisia ryhmiä järjestetään. Löytyy uusia tuttavuuksia ja löytää ihan omasta päästään sellaisia juttuja, joita ei ehkä ilman ryhmää olisi tiennyt olevankaan!”

 

Neuvokkaiden naisten ryhmät on tarkoitettu ikääntyville naisille, jotka kaipaavat seuraa, mukavaa tekemistä ja tukea arkeen. Ryhmäläisiä voivat yhdistää esimerkiksi seuraavat asiat:

  • yksinäisyyden kokeminen,
  • kaipuu yhdessäoloon,
  • tarkoituksettomuuden tunne,
  • toimeentulohuolet,
  • vaikeus lähteä kotoa ulos.
    …ja toisaalta:
  • toiveikkuus,
  • kyky tarttua tuumasta toimeen,
  • oppimisen halu,
  • selviytyminen,
  • onnellisuuden löytäminen pienistä asioista.

 

Pienituloisuus määritellään ryhmissä kokemuksen kautta, joten osallistumiselle ei ole asetettu tulorajaa. Tarve tai halu selvitä pienellä rahalla voi johtua erilaisista syistä: olosuhteiden pakosta, tilapäisestä tai pidempikestoisesta säästöprojektista, tai ekologisesta valinnasta, jolla tavoitellaan vapautta kulutuskeskeisestä elämäntavasta. Myös yksinäisyys määritellään kokemuksena, eikä esimerkiksi sosiaalisten suhteiden määrä kerro yksinäisyyden kokemuksesta.

 

Neuvokkaiden naisten ohjaajaksi?

Neuvokkaiden naisten ryhmiä voi käynnistää ympäri Suomea. Ryhmätoiminta sopii esimerkiksi järjestöihin ja yhdistyksiin, asukastaloihin, palvelukeskuksiin ja kuntouttavaan työtoimintaan. Ryhmiä voivat ohjata niin ikääntyvien kanssa työskentelevät ammattilaiset, opiskelijat kuin vapaaehtoisetkin. Ohjaajien käytössä on maksuton ryhmätoiminnan käsikirja, johon voi perehtyä verkossa tai tilata painettuna. Neuvokkaiden naisten ryhmäsisältöihin liittyvää aineistoa löytyy runsaasti Materiaalipankista. Lisäksi yksin tai ryhmätoiminnassa käytettäväksi on julkaistu Neuvokkaiden naisten neuvoja ja niksejä sisältävä Konstikokoelma.

 

Jäitkö miettimään oman ryhmän käynnistämistä? Tilaa meiltä maksutonta materiaalia!

 

Neuvokkaat naiset mukana TERVE-SOS-kilpailun finaalissa

Hankkeessa on kehitetty ryhmätoimintamalli ikääntyvien naisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lue lisää ja käy äänestämässä!

100 Tasa-arvotekoa

Miina Sillanpään Säätiön Neuvokkaiden naisten -hanke on mukana naisten tasa-arvoa edistävässä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden hankkeessa.