Suomessa keskustellaan vilkkaasti väestön ikääntymiseen ja ikäihmisten taloudelliseen toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä. Esille on nostettu erityisesti yksin asuvien eläkeläisnaisten pienituloisuus miehiin verrattuna. Pienituloisuus vaikuttaa taloudellisen toimeentulon ohella naisten hyvinvointiin laajemminkin esimerkiksi rajoittamalla mahdollisuuksia sosiaaliseen osallistumiseen ja itsestä huolehtimiseen. Tämän vuoksi on tärkeää kehittää toimintaa, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukee naisten hyvinvointia. Tähän vastaa Neuvokkaat naiset® -hanke, jonka toiminnan ajankohtaiseksi taustaksi on nostettiin kestävä kehitys.

 

Tarkoitus ja tavoitteet

Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hankkeessa (2015–2018) vahvistettiin pienituloisuutta ja yksinäisyyttä kokevien ikääntyvien naisten hyvinvointia ja osallisuutta kestävän kehityksen hengessä. Hankkeessa kehitettiin ikääntyvien naisten syrjäytymistä ehkäisevä yhteisöllisen ryhmätoiminnan malli, joka perustuu yhdessäolon ja vertaisuuden kautta välittyvään sosiaaliseen tukeen, naisten oman osaamisen ja elämäntaitojen arvostamiseen sekä ihmisten ja ympäristön kunnioittamiseen.

 

Ryhmätoiminta synnyttää kestävää yhteisöllisyyttä, naisten kokema yksinäisyys vähenee ja he löytävät elämästään myönteisiä mahdollisuuksia.

”Vaikeassa tilanteessakin voi saavuttaa myönteisiä asioita.”

 

Neuvokkaiden naisten ryhmätoimintamalli

Neuvokkaiden naisten ryhmätoimintamalli on sovellettavissa kaikkien kiinnostuneiden tahojen käytettäväksi, jotka haluavat keinoja ehkäistä ikääntyvien naisten yksinäisyyttä. Ryhmätoimintamalli on toteutettavissa niin lähitapaamisina kuin myös digi- tai virtuaaliryhmänä. Ryhmät tarjoavat mielekästä tekemistä ja yhteyksiä muihin samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin naisiin. Ryhmätoimintamalli sisältää erilaisia mahdollisia käsiteltäviä teemoja, kuten:

 • mielen hyvinvointi,
 • ravitsemus ja ruuanlaitto,
 • pienellä rahalla eläminen,
 • kulttuuri ja taide,
 • kierrätys ja kestävä arki,
 • aktiivinen kansalaisuus,
 • liikunta ja ulkoilu.

Ryhmät voivat esimerkiksi retkeillä luonnossa, tehdä hyvän mielen harjoituksia, tutustua uuteen liikuntalajiin sekä harrastaa kulttuuria ja taidetta kukkaroa säästäen. Näitä toimintoja voidaan luovuutta hyödyntäen soveltaa myös virtuaalitapaamisissa ja Materiaalipankista löytyy mm. linkkejä virtuaalisiin museokäynteihin. Neuvokkaat naiset -ryhmissä keskeistä on kokemusten, osaamisen ja arjessa selviytymistä tukevien keinojen jakaminen. Naisten neuvokkuus, hiljainen tieto ja arkea kannattelevat voimavarat rikastuttavat elämää.

”Ihanaa, että tällaisia ryhmiä järjestetään. Löytyy uusia tuttavuuksia ja löytää ihan omasta päästään sellaisia juttuja, joita ei ehkä ilman ryhmää olisi tiennyt olevankaan!”

 

Neuvokkaiden naisten ryhmät on tarkoitettu ikääntyville naisille, jotka kaipaavat seuraa, mukavaa tekemistä ja tukea arkeen. Ryhmäläisiä voivat yhdistää esimerkiksi seuraavat asiat:

 • yksinäisyyden kokeminen,
 • kaipuu yhdessäoloon,
 • tarkoituksettomuuden tunne,
 • toimeentulohuolet,
 • vaikeus lähteä kotoa ulos.
  …ja toisaalta:
 • toiveikkuus,
 • kyky tarttua tuumasta toimeen,
 • oppimisen halu,
 • selviytyminen,
 • onnellisuuden löytäminen pienistä asioista.

 

Pienituloisuus määritellään ryhmissä kokemuksen kautta, joten osallistumiselle ei ole asetettu tulorajaa. Tarve tai halu selvitä pienellä rahalla voi johtua erilaisista syistä: olosuhteiden pakosta, tilapäisestä tai pidempikestoisesta säästöprojektista, tai ekologisesta valinnasta, jolla tavoitellaan vapautta kulutuskeskeisestä elämäntavasta. Myös yksinäisyys määritellään kokemuksena, eikä esimerkiksi sosiaalisten suhteiden määrä kerro yksinäisyyden kokemuksesta.

 

Neuvokkaiden naisten ohjaajaksi?

Neuvokkaiden naisten ryhmiä voi käynnistää ympäri Suomea. Ryhmätoiminta sopii esimerkiksi järjestöihin ja yhdistyksiin, asukastaloihin, palvelukeskuksiin ja kuntouttavaan työtoimintaan. Ryhmiä voivat ohjata niin ikääntyvien kanssa työskentelevät ammattilaiset, opiskelijat kuin vapaaehtoisetkin. Ohjaajien käytössä on maksuton ryhmätoiminnan käsikirja, johon voi perehtyä verkossa tai tilata painettuna. Neuvokkaiden naisten ryhmäsisältöihin liittyvää aineistoa löytyy runsaasti Materiaalipankista. Lisäksi yksin tai ryhmätoiminnassa käytettäväksi on julkaistu Neuvokkaiden naisten neuvoja ja niksejä sisältävä Konstikokoelma. Julkaisuja voi tilata osoitteesta: julkaisut@miinasillanpaa.fi

 

Jäitkö miettimään oman ryhmän käynnistämistä? Tilaa meiltä maksutonta materiaalia!

 

Neuvokkaiden naisten kevään kuulumisia

Kehittämämme ryhmätoimintamalli leviää menestyksekkäästi: olemme kouluttaneet yli 130 uutta ohjaajaa, joiden toimesta uusia ryhmiä on aloitettu jo yli kymmenen.

Ihmisen näköinen tilaisuus

Toiveunta ja todellisuutta – suoraa puhetta vanhuudesta -seminaarissa 10.11.2017 pohdittiin, mitä sitten, kun eläkkeellä olo ei olekaan illanistujaisia ja matkustelua. Lue kooste seminaarista.

Neuvokkaiden naisten oivalluksia yksissä kansissa – Konstikokoelma julkaistu!

Kirja sisältää arjen konsteja aina säästövinkeistä elämänohjeisiin.

Neuvokkaat naiset – voimaa porukasta

Miina Sillanpään säätiö luo yhteyksiä ja avaa ovia. Neuvokkaat naiset -toiminnassa arki paranee ryhmän tuella. 75-vuotiaan Ainin kertomus on tyypillinen, mutta kuviteltu.

Toiveunta ja todellisuutta -seminaari 10.11.2017

Kaikki ikääntyneet eivät pääse osallisiksi yhteiskunnan myönteisestä kehityksestä. Aiheina mm. mitä on syrjäytyminen vanhemmalla iällä.

Neuvokkaiden naisten käsikirja on julkaistu

Neuvokkaiden naisten käsikirja vie neuvokkaiden maailmaan ja on tarkoitettu kaikille Neuvokkaiden naisten ryhmän ohjaamisesta ja oman ryhmän perustamisesta kiinnostuneille.

Neuvokkuutta nyt Tampereella

Neuvokkaiden naisten ryhmässä jaetaan niksejä pienellä rahalla selviytymiseen, tutustutaan erilaisiin toimintamahdollisuuksiin – ja ennen kaikkea nautitaan toisten seurasta. Tule mukaan Tampereen ryhmään!

Neuvokkaat naiset kouluttavat ohjaajia

Koulutamme ikääntyvien naisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi kehitetyn ryhmätoimintamallin ohjaajia. Ota malli käyttöön ja tule mukaan!

Hankeyhteistyöllä tuloksia

Neuvokkaat naisemme ja Eläkeliiton ÄijäVirtaa -projekti järjestivät yhdessä yleisötilaisuuden ikääntyville ja ikääntyvien kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Eloisa ikä -videot julkaistu

Videot esittelevät mielenterveyttä tukevia ratkaisuja. Mukana myös Neuvokkaiden naisten näkökulmasta tuotettu tarina ikääntymisestä ja yksinäisyydestä.