Miina Sillanpään Säätiön koordinoima SenioriKamu-hanke tarjoaa merkityksellistä toimintaa yksinasuville ikäihmisille, vapaaehtoisille ja opiskelijoille Helsingissä sekä Lahdessa.

 

SenioriKamussa etsitään ulkoilu- tai juttuseuraa kaipaavia ikäihmisiä ja yhdistetään heitä ”kamupareiksi” vapaaehtoisten kanssa. Ikääntyneelle hanke tuo arkeen uudenlaista toimintaa ja arvokkaita kohdatuksi tulemisen kokemuksia. Kamuparit tapaavat toisiaan kerran, kaksi kuukaudessa ja viettävät mukavaa aikaa yhdessä. Kahdestaan voidaan pistäytyä esimerkiksi kirjastossa tai lähikaupassa tai vaihtaa kuulumisia pihakeinussa. Kamun kanssa on turvallista tutustua oman lähialueen tarjontaan ja kokeilla uusiakin juttuja.

 

Vapaaehtoiset saavat toiminnasta uusia taitoja, kokemuksia ja tuttavuuksia. Kaikille vapaaehtoisille tarjotaan kattava valmennus, jossa pohditaan omia arvoja ja voimavaroja ja vahvistetaan kohtaamistaitoja. Tämä kantaa myös muussa elämässä.

 

Kamupareille järjestetään säännöllisesti heidän toiveidensa mukaisia tapahtumia. Tapahtumat tuovat arkeen mielekästä sisältöä, tutustuttavat uudenlaisiin ajanvietteisiin ja vahvistavat osallisuuden kokemusta.

 

SenioriKamu tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua käytännön vanhustyöhön ja kehittää monipuolisia valmiuksia työelämään. SenioriKamu-toiminta sopii opintojaksojen ja harjoittelujen suorittamiseen ja opinnäytetöiden aiheeksi.

 

Hanketoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Jalkaudumme yhteistyökumppaneiden kanssa tapaamaan ikäihmisiä ja vapaaehtoisia sekä nostamme esille sosiaalisten kohtaamisten ja pyyteettömän hyvän tekemisen tärkeyttä. SenioriKamu toimii myös erilaisissa vapaaehtoistoiminnan ja etsivän vanhustyön kehittämisverkostoissa.

 

Lisätietoa SenioriKamu-hankkeesta ja sen taustoista löydät SenioriKamun hankesivulta.

 

SenioriKamu-hanke on Miina Sillanpään Säätiön ja Harjulan Setlementin yhteishanke (2023–2025), jota säätiö koordinoi. Säätiö toteuttaa toimintaa Helsingissä Kontulan ja Malmin kaupunginosissa ja Harjulan Setlementti Lahdessa. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.