Yksinäisyyden ja syrjäytymisen aiheuttamat kulut terveydenhuollolle ovat merkittävät. Miesten eläkkeelle jääminen on elämän saumakohta, jossa sosiaaliset suhteet voivat vähentyä radikaalisti. Tähän haasteeseen kehitettiin ratkaisumalleja Voimaa ikämiesten arkeen -toiminnassa. Taloudellista vaikuttavuutta arvioivan SROI-analyysin perusteella jokainen ryhmätoimintaan sijoitettu euro tuottaa noin kahden euron suuruisen hyödyn.

 

Tutkimusten mukaan yksinäisyydellä ja syrjäytymisellä on monia negatiivisia vaikutuksia aina aktiivisuuden vähenemisestä masennuksen ja kuolemanriskin lisääntymiseen. Yksinäisyyden aiheuttama kuolemanriski vastaa tupakoinnin, korkean verenpaineen sekä ylipainon riskitekijöitä.

 

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen vertaisryhmätoiminnan tavoitteena on ollut eläkeikäisten ja eläkkeelle jäämässä olevien miesten yksinäisyyden kokemusten vähentäminen sekä osallisuuden ja sosiaalisten suhteinen lisääminen Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla. Ryhmissä on ollut viikoittain yhteensä 110 aktiivista osallistujaa. Toiminnan tärkein periaate on yksinkertainen: miehet pääsevät itse suunnittelemaan tapaamisten sisällöt.

”Ryhmiin saatiin alusta asti hyvä määrä osallistujia ja jo alkuvaiheessa kävi selväksi, että miesten ryhmätoiminnalle on ollut tarvetta”
– Henri Uotila, hankekoordinaattori, Miina Sillanpään Säätiö

 

Ryhmätoiminnan käynnistämisessä ja organisoinnissa on tehty tiivistä yhteistyötä kuntien, hyvinvointialueiden sekä paikallisten toimijoiden kanssa, mm. tilojen ja mainostamisen osalta. Myös monet aktiviteetit perustuvat yhteistyöhön. Hätäensiaputaitoja on kerrattu paikallisen Sydänpiirin ohjeistamana, kun taas esimerkiksi kotivaran riittävyydestä ja 72h varautumisesta ovat esitelmöineet paikkakunnan Martat. Kumppanuuksien avulla ryhmien jatkuvuus turvataan myös hankkeen jälkeen.

”Olette saaneet luotua tänne Ruokolahdelle pysyvän toimintamallin miesten matalan kynnyksen kohtaamiseen”
– Anne Rasimus, työllisyyskoordinaattori, Ruokolahti.

 

Toiminta on kerännyt osallistujiltaan kiitosta ja positiivista palautetta. Eniten kiitosta ryhmätoiminnassa on saanut osallistujien yhdenvertaisuus, sekä mahdollisuus päästä itse vaikuttamaan aktiviteetteihin. Jokaisesta ryhmästä on muodostunut osallistujiensa näköinen porukka.

”Oon erittäin onnellinen, että läksin tällaiseen mukaan. Tää on elämänrikkausryhmä”.
– Ryhmätoimintaan osallistunut mies

 

Positiiviset vaikutukset nähdään myös tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa käytetyissä mittareissa. Yksinäisyyden kokemus on vähentynyt ryhmätoiminnan aikana, minkä lisäksi osallisuus, henkinen hyvinvointi sekä itseluottamus ovat parantuneet. Ryhmätoiminnasta on tehty myös Social Return On Investment (SROI) -arviointi, jossa toiminnan tuloksena havaitut sosiaaliset vaikutukset rahamääräistettiin korvikemuuttujien avulla. Analyysin perusteella jokainen ryhmätoimintaan sijoitettu euro tuottaa noin kahden euron suuruisen hyödyn.

 

Lisätietoja

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeeseen, siitä tehtyyn SROI-arviointiin, sekä ryhmätoimintamalliin ja miesryhmätoiminnan oppaaseen voi tutustua tarkemmin nettisivuillamme.

 

Voimaa ikämiesten arkeen on STEA:n rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Socom Oy:n yhteishanke (2021–2024).